Podmienky používania:

Tieto podmienky sú automaticky akceptované každým návštevníkom alebo zákazníkom (ďalej len užívateľ) internetového obchodu olejar.eu (ďalej len obchod), ktorého majiteľ je Olejar Books, s.r.o. (ďalej len majiteľ). V prípade že užívateľ nechce akceptovať podmienky používania alebo nesúhlasí s niektorou ich časťou, musí ihneď a bezpodmienečne opustiť stránky obchodu. Podmienky dodania kníh sa riešia v samostatnom dokumente dodacie podmienky.

Pojmy:
predajca – Olejar Books, s.r.o.; P. O. Box 17, 83004 Bratislava 34
zákazník – fyzická či právna osoba, zaregistrovaná u predajcu ako zákazník alebo záujemca o kúpu tovaru, resp. objednávajúca si tovar cez rýchlu objednávku

1) autorské práva
Autorské práva týkajúce sa predaja, databáz, spracovania údajov a ich prezentácie v obchode sú majetkom obchodu.
Autorské práva a ochranné známky týkajúce sa kníh sú majetkom príslušných vydavateľov, autorov alebo iných držiteľov.
Autorské práva na recenzie, komentáre a iné príspevky (ďalej len príspevok) od užívateľov sú majetkom užívateľov. Odoslaním a publikovaním týchto príspevkov užívateľ bezplatne zapožičiava dočasné práva predajca bez ďalšej náhrady.

2) záruka za obsah
Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah príspevkov od užívateľov a vyhradzuje si právo na cenzurovanie a mazanie príspevkov, ktoré budú odporovať zákonom Slovenskej republiky, dobrým mravom a ktoré budú akýmkoľvek spôsobom poškodzovať majiteľa alebo tretiu osobu.
Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, spravovanie a informačný obsah produktov ktoré sa v obchode predávajú.
Zodpovednosť za obsah príspevkov nesú ich autori t.j. príslušní užívatelia.
Zodpovednosť za obsah kníh, vizuálne, elektronické alebo iné spracovanie vrátane ilustrácií a textu nesú vydavatelia príslušnej knihy alebo média.

3) záruka za Rezerváciu kníh
Predajca poskytuje službu Rezerváciu kníh (ďalej len služba) bezplatne, nezáväzne a neprijíma akékoľvek obmedzenia zo strany užívateľov. Predajca sa nezaväzuje že hľadanú knihu užívateľovi vyhľadá do konkrétneho dátumu, v konkrétnej cene, konkrétnom stave a prevedení alebo v inom možnom obmedzení.
Predajca si vyhradzuje právo na zrušenie služby alebo zmeny podmienok za ktorých ju bude poskytovať. Zároveň si vyhradzuje zrušiť, pozmeniť alebo obmedziť službu pre konkrétneho užívateľa.

4) iné
Predajca môže zrušit konto, rezerváciu alebo prístup k akejkoľvek službe bez oznámenia a udania dôvodu. Napr. v prípade ak zákazník poruší pravidlá slušného správania, bude sa snažiť o poškodenie predajcu alebo sa bude snažiť ľubovoľným pôsobením obmedziť prevádzku fyzického, hardvérového alebo softvérového vybavenia predajcu.