Podmienky dodania


1. Pojmy
1.1 predajca – Olejar Books, s.r.o.; P. O. Box 17, 83004 Bratislava 34
1.2 zákazník – fyzická či právna osoba, zaregistrovaná u predajcu ako zákazník alebo záujemca o kúpu tovaru, resp. objednávajúca si tovar cez rýchlu objednávku
1.3 internetový obchod – obchod prevádzkovaný Olejar Books, s.r.o. na stránkach http://www.olejar.eu
1.4 kamenný obchod – príslušná prevádzka predajcu, určená na osobný odber.
1.4.1 prevádzka Cyprichova 10, Krasňany (Rača), Bratislava
1.4.2 prevádzka Karadžičova 37, Staré Mesto, Bratislava

2. ponuka kníh
2.1 Za ponuku kníh zverejnenú v internetovom obchode zodpovedá predajca. Za ponuku kníh, ktorá nie je zverejnená na internetovej stránke predajcu nenesie predajca žiadnu zodpovednosť. A to vrátane pamätí, elektronických pamätí, cache-ov, mirrorov, snapshotov, grabov a historických stránok vyhľadávačov, portálov a iných služieb.
2.2 Obnova ponuky v kníh internetovom obchode je priebežná počas pracovnej doby, nie je však obnovovaná v reálnom čase.
2.3 Ponuka kníh uvedená v internetovom obchode sa vzťahuje len na prevádzku internetového obchodu a kamenných obchodov. Netýka sa žiadnej inej predajne, obchodu či obchodného reťazca.
2.4 Každý produkt predávaný v internetovom obchode je kontrolovaný. Použité produkty sú kontrolované manuálne.
2.5 Nové produkty sú predávané v takom stave, ako sú dodávané výrobcom resp. distributérom.
2.6 Použité produkty sú dodávané v použiteľnom stave. Pri použitých (antikvariátnych) knihách to znamená, že knihy sú vždy v čitateľnom stave (nemajú chýbajúce strany). Môže sa však stať, že knihy nebudú mať prebal (ak ho pri výrobe mali) a môžu javiť známky väčšieho či menšieho opotrebovania.
2.7 Použité produkty sú vždy funkčné, ale nemusia mať k dispozícií celé príslušenstvo dodávané k novému produktu. Pri použitých (antikvariátnych) knihách nemusia byť dodané voľne vložené prílohy, mapy, erráta, prílohy, kľúče k cvičeniam, obrazové prílohy, darčeky, CD, DVD resp. iné multimediálne prílohy.
2.8 Zákazník berie na vedomie, že použitý tovar zakúpený u predajcu je primerane opotrebovaný vzhľadom na jeho vek, funkciu, prevedenie a u kníh a brožúr aj knihárske spracovanie.
2.9 Informácie o knihách uvedené na olejar.eu sa týkajú titulov a nie konkrétnych kusov z daného titulu. Obrázky kníh a náhľady sú ilustračnými obrázkami titulu nie obrázkami určitej knihy.

3. objednávanie
3.1 Zákazník pri objednaní tovaru v internetovom obchode vytvorí predbežnú objednávku, ktorá pre predajcu nie je záväzná.
3.2 Objednávka sa považuje za akceptovateľnú predajcom len vtedy, ak zákazník uvedie správne kontaktné, fakturačné a dodacie údaje a objedná si elektronicky cez objednávkový systém internetového obchodu aspoň jeden kus tovaru.
3.3 Predajca vytvorí záväznú objednávku po porovnaní aktuálnej ponuky s predbežnou objednávkou, po príprave a kontrole tovaru. Ak predajca nemôže dodať kompletnú predbežnú objednávku, objednávku bude konzultovať so zákazníkom. Následne predajca objednávku zruší, alebo upraví a vytvorí z nej záväznú objednávku.
3.4.1 Ak si viacerí zákazníci objednajú v rovnakom období rovnaký tovar a predajca nemôže vyhovieť obom zákazníkom, vtedy je uprednostnený ten zákazník, ktorí urobil objednávku ako prvý.
3.4.2 V prípade nerealizácie objednávky s prvým zákazníkom, prechádza tovar automaticky na druhého zákazníka.
3.5 Predajca má kedykoľvek právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu.
3.6 Ak je akýmkoľvek spôsobom uvedená váha kníh v internetovom obchode, ide o nezáväzné a orientačné hodnoty.

4. export
4.1 Ak nie je uvedené ináč, predajca zasiela knihy zákazníkovi podľa najdlhšej dodacej lehoty z produktov v objednávke.
4.2 V prípade platieb vopred je objednávka zaslaná zákazníkovi až po príjme zodpovedajúcej čiastky predajcom.
4.3 Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave.
4.4 Dodacia letota sa vzťahuje na pracovné dni.

5. reklamačný poriadok
5.1 Zákazník môže vrátiť tovar do 7 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar musí byť v pôvodnom balení. Vrátenie a jeho forma musí byť vopred dohodnuté s predajcom.
5.2 Reklamácia začína tým, že zákazník kontaktuje predajcu.
5.3 Pri prvom kontakte musí zákazník uviesť názov a údaje reklamovaného produktu, číslo objednávky, dodaciu adresu, na ktorú bol reklamovaný produkt dodaný a vlastné telefonické a emailové kontakty.
5.4 Ďalší postup pri reklamácii sa dohodne pri prvom kontakte.
5.5 Reklamácia nových produktov sa nevzťahuje na chyby zavinené zákazníkom nevhodným mechanickým alebo iným namáhaním, chyby zavinené používaním produktu, chyby zavinené zákazníkovou manipuláciou s produktom v prostredí s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou, s vysokou alebo veľmi nízkou vlhkosťou, prašnom prostredí.
5.6 Predajca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od vôle predajcu, ako napr. porucha telekomunikačných liniek a dátových sietí, prerušenie dodávky elektrickej energie, prírodné katastrofy, nepriazeň počasia, vplyv vyššej moci.
5.7 Ak nie je uvedené ináč, záruka na nové knihy je 24 mesiacov, záruka na použité knihy je 6 mesiacov.
5.8 Ak sa jedná o špeciálnu objednávku poškodeného tovaru (tento tovar nie je zobrazený v internetovom obchode), záruka sa na takýto tovar neposkytuje.
5.9 Reklamáciou sa predajca zaoberá ihneď. Ak nie je dohodnuté ináč, doba vybavenia reklamácie je 30 dní.