1. Čo rozumieť pod pojmom nová kniha?

Nové knihy sú knihy, ktoré čakajú na svojho prvého čitateľa a pôvodným majiteľom bol vydavateľ, kníhkupec, alebo distribútor kníh. Ináč povedané, ide o knihy, ktoré neboli čítané.

2. Čo rozumieť pod pojmom použitá kniha?

Použité knihy sú knihy, ktoré už vlastnil nejaký koncový zákazník. Knihy, ktoré už boli prečítané. V našom prípade je to označenie kníh, ktoré nemajú zadaný svoj stav. Sú to knihy napr. na predajniach, alebo vo väčších skladoch, kde sa ešte nerobí hodnotenie kníh. Ich stav sa považuje za všeobecný a funkčný.

3. Čo rozumieť pod pojmom hodnotená kniha?

Hodnotené knihy sú použité knihy, ktorých stav a kvalita je známy. Nachádzajú sa v samostatných skladoch mimo predajní a ich stav uvedený na webe je zaručený.

 

Prebal môže mať štyri stavy kvality:

 • A – Výborný stav prebalu, jemne ošúchaný, čistý ale so známkami používania, ak je natrhnutý alebo zlepený ide o malé opravy do 3 cm. Môže byť vyblednutý od slnka.
 • B – Bežný stav prebalu, používaný, môže byť aj zlepený a ošúchaný. Môže byť aj mierne ušpinený. Knihy čistíme, ale nie všetko sa dá vyčistiť bez poškodenia papiera. Prebal môže mať vonkajšie knižničné nálepky.
 • C – dezolátny stav prebalu, alebo chýbajúci prebal.
 • - – ak je kniha bez prebalu už pri výrobe

 

Kniha môže mať štyri stavy kvality (nehodnotí sa prebal, ani sa neberú do úvahy prílohy a ich dostupnosť či existencia):

 • A – Výborný stav, kniha je čistá len s malými známkami používania. Môže mať v texte poznámky ceruzkou, ale nie na viac než 5% obsahu. Môže mať nalepený alebo napečiatkovaný ExLibris, alebo pečiatku s menom resp. organizáciou. Neobsahuje viac než 3 pečiatky. Môže mať aj malé venovanie. Kniha môže byť jemne vyblednutá od slnka. Kniha má všetky strany.
 • B – Bežný stav. Čítaná, so známkami používania. Poznámky ceruzkou na viac než 5% obsahu. Môže mať viac pečiatok, a veľké venovanie. Môže mať aj malé poškodenie vodou. Kniha môže mať vonkajšie knižničné nálepky. Kniha má všetky strany.
 • C – Ošúchaná, alebo mierne poškodená kniha. Môže byť popísaná farbičkami, perom, fixkami. Môže mať väčšie poškodenie vodou. Je však stále čitateľná a má všetky strany. Väzba alebo niektoré stránky môžu byť uvoľnené, prípadne vlepené.
 • D – Kniha je silnejšie poškodená, ale stále je čitateľná a má všetky strany. Tento stav nie je v našej ponuke bežný, ale pri niektorých odborných a špeciálnych knihách robíme výnimky. Môže mať všetky možné hygienicky nezávadné poškodenia (napr. rôzne škvrny).

 

Poznámka č. 1: Bezpečnostný kód vlepený do knihy alebo vtlačený do väzby sa neberie ako poškodenie. Nie každý sa dá nájsť, vybrať alebo odstrániť bez poškodenia knihy.

Poznámka č. 2: Stav neuvedený znamená, že ide o knihy bez hodnoteného stavu. Takéto knihy sú v tzv. nehodnotených skladoch, na predajniach, alebo u naších subdodávateľov.

4. Výkup kníh

 • Svoju ponuku môžete posielať na adresu vykup@obooks.sk
 • Do predmetu správy uveďte predajňu, na ktorej chcete výkup uskutočniť: Cyprichova 10 (Rača) alebo Karadžičova 37 (Staré mesto).
 • Do zoznamu je potrebné uviesť autora, názov a rok vydania.
 • Komunikáciu nám uľahčíte, keď uvediete poradové čísla kníh v zozname.
 • Neposielajte nám fotografie kníh na výkup - na takéto správy neodpovedáme.
 • Skôr, než knihy ponúknete na predaj, uistite sa, že sú bez poškodení.