O knihe:

Vraví sa, že do tretice všetkého dobrého. Týmto románom sa slovenský čitateľ stretáva so slávnou spisovateľkou, dnes už nebohou VICKI BAUMOVOU, tiež do tretice. Jej prvý román Veľká násobilka (Das grosse Einmaleins) vyšiel u nás pod titulom Nemožno nikdy vedieť už tri roky po vojne. Fotom nastala dlhá prestávka, prerušená až o dvadsaťjeden rokov vydaním románu Ľudia v hoteli (Menschen im Hotel). Zlaté črievičky (Die goldenen Schuhe) sa dostávajú slovenskému čitatelovi do rúk už s nepomerne menším odstupom, no spolu so spomenutými dvoma románmi predstavujú vlastne iba ukážku rozsiahleho prozaického diela slávnej spisovateľky.
Životné osudy Vicki Baumovej sú samy hodný románu. Narodila sa vo Viedni 24. 1. 1888. Písať začala roku 1914, keď mala dvadsaťšesť rokov. V tom čase už bola slávna –” lenže v inej oblasti, nie v literatúre. Absolvovala konzervatórium a už ako dvanásťročná vystupovala na koncertoch. Ako virtuózka v hre na harfu bola uznávanou koncertnou umelkyňou. Hudba ju spojila aj s jej druhým manželom, dirigentom Richardom Lertom. Jej literárne záujmy ju však stále viac priťahovali do literárnych kruhov. Stala sa redaktorkou Ullsteinovho vydavateľstva, presťahovala sa z Viedne do Berlína a najmä intenzívne pracovala. Prvé jej romány a novely vychádzali na pokračovanie v časopisoch, ktoré spomínané vydavateľstvo vydávalo. Na výslnie sa dostala roku 1929, keď vydala román Študentka chémie Helene Willführová (Stud. chem. Helene Willführ) a najmä, keď jej vyšiel román Ľudia v hoteli. Tento román zohral v jej živote vari rozhodujúcu úlohu. V Hollywoode sa podľa neho chystali nakrútiť film so slávnou Gretou Garbo v hlavnej úlohe, a tak Vicki Baumová prijala pozvanie na návštevu tohto strediska amerického filmového sveta. Šla na niekoľko týždňov –” a ostala v Hollywoode celých tridsať rokov. Už ako americká štátna občianka sa venovala najmä dvom svojim koníčkom –” cestovaniu a písaniu, pričom obe záľuby šikovne spájala.
Tieto záľuby ovplyvnili aj charakter jej románov. Už pri zbežnom pohľade padne čitateľovi do očí akýsi „kozmopolitizmus", vyplývajúci zo striedania rozličných cudzokrajných prostredí, z používania cudzojazyčných výrazov a pod., no je to iba škrupinka, pod ktorou sa skrýva vlastné jadro –” a vlastná hodnota –” Baumovej literárnej tvorby. V strede jej záujmu –” až na ojedinelé výnimky –” stojí žena, žena „an sich", i žena v kliešťach nemilosrdného prostredia, žena, ktorá si v tomto storočí znova hľadá svoje miesto v spoločnosti a ktorá –” v tomto je akási autobiografická črta jej románov –” večne zápasí s problémom, ako zladiť svoje spoločenské i súkromné ambície a povinnosti.
Tajomstvo úspechu Baumovej románov sa už pokúšali mnohí dešifrovať, no nakoniec sa museli zväčša iba uspokojiť konštatovaním tohto faktu. Vicki Baumová má dar, ktorý ťažko charakterizovať literárnokritickými termínmi, dar „vidieť a podať", jej subtílne ženské romány sú preniknuté ženskosťou –” nielen tým, že hrdinkou je žena v rozličných životných situáciách, ale najmä neopakovateľným ženským videním sveta, ktoré umožňuje čitateľke sa s hrdinkou stotožniť, pozrieť sa na svet jej očami. Baumová si všíma ženu najmä v hraničných situáciách, keď sa narušia ustálené hodnoty, keď žena naráža na zdanlivo či skutočne nepřekonateľné problémy, keď sa musí rozhodnúť pre to či ono riešenie. Tieto hraničné situácie sú jadrom, okolo ktorého vzniká celá bohatá dužina príbehu.
Hraničná situácia, na ktorej Baumová postavila Zlaté črievičky, je výsostne aktuálna –” je to situácia ženy, ktorá obetovala povolaniu celý svoj život i vlastné dieťa a teraz prichádza i o to posledné: o muža. Situácia, v ktorej je hrdinka nútená prehodnotiť všetky hodnoty, na ktorých doteraz stavala, znova si nájsť miesto v živote.
Zlaté črievičky sú Baumovej posledným románom (zomrela v Hollywoode dva roky po jeho napísaní, roku 1960), najzrelším a podľa kritiky aj najlepším. Baumová podáva v tomto románe svedectvo o žene a o ženstve a zároveň aj o svete, ktorý ženu obklopuje a podmieňuje jej sebarealizáciu. Keďže ide o posledný román, možno ho pokladať aj za zhrnutie jej životných a umeleckých skúseností, za životné vyznanie. V tejto súvislosti nezaškodí citovať jej vlastné slová, vyslovené v jednom interwiew: „Zvyčajne som spokojná, keď sa v pesimizme, pokiaľ možno, dostanem až ta, kde sa znova začína optimizmus."

Zaradenie do kategórii:

Podrobnosti o titule (výrobné údaje):

Vydavateľstvo: Smena

Rok vydania: 1971

Edícia: Eva

Zväzok: 16

Počet strán: 360

Formát: 140 x 205

Väzba: tvrdá, s prebalom

Orientačná váha: 440 g

Jazyk: sk

Originálny názov: Die goldenen Schuhe

Preklad: Viera Švenková

Ilustroval: Jana Shejbalová-Želibská