O knihe:

Predložený výber sa usiluje ukázať ďalšiu časť pramennej základne Historického slovníka slovenského jazyka, kultúrnu slovenčinu z predspisovného obdobia, vedome kultivovanú podobu slovenského národného jazyka zo 16., 17. a 18. storočia so zreteľom na jednotlivé nárečové oblasti, žánre a štýlové vrstvy...
Druhý zväzok výberu obsahuje:
(1) výber administratívno-právnych písomností z Trnavy a okolia. testamenty a súpis pozostalosti zo Žiliny a súbor písomností zo Spiša.
(2) výber odpovedí na oázky tereziánskeho 9-bodového dotazníka o urbárskych povinnostiach z roku 1771 zo 16 osád Zvolenskej stolice.
(3) výbery z dvoch spisov predstavujúcich začiatky chémie. či skôr akýsi prechod od alchýmie k chémii.
(4) z diel náboženského charakteru výber zo spisu Petra Pázmáňa Ku pravde vodíci predchudce a (5) slovenský preklad celého diela J. A. Komenského Janua linguae latinae reserata aurea od Františka Buľovského z roku 1666.

Podrobnosti o titule (výrobné údaje):

Vydavateľstvo: Veda

Rok vydania: 2002

Vydanie: 1

Počet strán: 276

Formát: 175 x 245

ISBN: 80-224-0706-2

(8022407062)

Väzba: tvrdá, s prebalom

Orientačná váha: 660 g

Jazyk: sk