O knihe:

Svet ľudí Poľa neoraného je zdanlivo uzatvorený, prekáža v ňom však - aj prostredníctvom tých, ktorí chodia do sveta - nielen poznanie sociálnych skutočností, ale aj nových ľudských možností. Práve v umeleckej čistote tejto sondy, kombinujúcej prozaický, iluzívny svet s detailným, až reportážno-dokumentárnym poznaním vtedajšej skutočnosti, je trvalá hodnota tohto diela. Dnes je historickým obrazom vzniku myšlienky organizácie, jednou kapitolou slovenského revolučného robotníckeho hnutia...Pole neorané je v literatúre pokusom spojiť sociografiu, znalosť faktov, udalostí a zobraziť konkrétny úsek doby ako ľudskú drámu, ako obraz človeka tejto krajiny a jeho cieľov, ktoré sa v dnešných časoch priblížili k tomu, čo v tridsiatych rokoch bolo snom. Pole neorané vyšlo ešte za prvej republiky v nemčine a v ruštine, po druhej svetovej vojne v chorvátčine, dánčine, rumunčine, poľštine a v iných jazykoch. Všade ho prijímali ako dielo zobrazujúce život malého národa, ktorý nastúpil revolučnú cestu k spravodlivejšiemu životu.
Jilemnického Pole neorané je komponované ako história rodiny Huščavovcov a rodiny Zuzy Cudrákovej. Cez osudy týchto dvoch rodín, kde každého člena nejakým spôsobom poznamenáva ľudský údel, prediera sa aj doba a spoločenské protiklady, ktoré zasahujú do osudov jednotlivcov. Mladý Huščava veľmi zavčasu spoznáva, že ho kamenistá pôda neuživí, že zaťatosť jeho otca, ktorý verí len pôde, je márne v čase bánk a hypoték, úrokov z dlhov a exekúcií. Hľadá možnosti zárobku a nachádza ich ako toľko iných Kysučanov vo Vítkovických hutách. Tu pochopí, že len organizovaný odpor, ktorý je programom komunistov, môže priniesť zmenu. Ľudsky čistý zmieril sa s opustenou Zuzou (jej manžel odišiel do cudziny za prácou) a nachádza zmysel života. No Kysuce nie sú len chudobné, ale aj zaostalé. Zuza, ktorá čaká dieťa, doplatí na nevedomosť a zaostalosť pôrodnej baby životom. Na zaostalosť a klamstvo doplácajú aj iní. Ale aj na Kysuciach svitá: v ľuďoch sa prebúdza odpor a jeho výrazným prejavom je demonštrácia proti exekúciám. Svet aj za malými oblôčikmi kysuckých chalúp sa začína meniť...

Zaradenie do kategórii:

Podrobnosti o titule (výrobné údaje):

Vydavateľstvo: Tatran

Rok vydania: 1984

Vydanie: 3

Edícia: Čítanie študujúcej mládeže

Zväzok: 157

Počet strán: 424

Formát: 125 x 175

Väzba: tvrdá, s prebalom

Orientačná váha: 392 g

Náklad: 22000 ks

Jazyk: sk