O knihe:

Kniha predstavuje odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state: o využívaní synchronickej a diachronickej metódy v diele zakladateľskej generácie slovenských jazykovedcov a o zásadnom obsahovom aj metodickom obrate v orientácii slovenskej jazykovedy na otázky spisovného jazyka a jazykovej kultúry, ktorý sa uskutočnil v polovici 60. rokov 20. storočia. Profily osobností sú usporiadané chronologicky podľa roka narodenia osobnosti a zahŕňajú najdôležitejšie životopisné údaje, charakteristiku vedeckého diela a rozbor vybratých profilových diel, ako aj celkové zhodnotenie pôsobenia osobnosti a jej diela so zreteľom na dané kultúrne a spoločensko-politické podmienky vedeckej práce.

Podrobnosti o titule (výrobné údaje):

Vydavateľstvo: Matica slovenská

Rok vydania: 2017

Vydanie: 252

Edícia: Jazykovedné spisy Matice slovenskej

Zväzok: 9

Formát: 150 x 210

ISBN: 978-80-8128-188-4

(9788081281884)

EAN: 9788081281884

Väzba: tvrdá, bez prebalu

Orientačná váha: 490 g

Jazyk: sk