O knihe:

Predkladaná monografia Metódy vyhodnotenia experimentálnych údajov si kladie na cieľ na úrovni výuky matematiky v prvých dvoch ročníkoch inžinierského, resp. prírodovedného štúdia oboznámiť užívateľa pravdepodobnostných a matematickoštatistických metód so súčasnými postupmi používanými pri analyzovaní súboru experimentálnych dát a pri optimálnom odhadovaní parametrov prvého a druhého rádu, charakterizujúcich meraním skúmaný objekt, vrátane ich presnosti. Má sa tak stať úvodom do štúdia náročnejších textov z odboru optimálneho spracúvania nameraných údajov a vytvoriť medzistupeň medzi užívateľom a odbornou matematickou literatúrou, čím sa rozšíria aplikačné možnosti najnovšie získaných výsledkov z matematickej štatistiky. Súčasne si dielo kladie za úlohu podať čitateľovi-užívateľovi základný súbor algoritmov bezprostredne aplikovateľných pri riešení konkrétnych problémov spojených so spracovaním experimentálnych údajov z jeho vlastného vedného odboru.

Zaradenie do kategórii:

odb »  matematika »  štatistika

Podrobnosti o titule (výrobné údaje):

Vydavateľstvo: Veda

Rok vydania: 1990

Vydanie: 1

Počet strán: 328

Formát: 175 x 245

ISBN: 80-224-0104-8

EAN: 9788022401043

Väzba: tvrdá, s prebalom

Orientačná váha: 677 g

Náklad: 1000 ks

Jazyk: sk