O knihe:

Táto kniha je najmä o ženách. Zamýšľa sa nad postavením žien v spoločnosti, nad podobami ich vzťahov s mužmi, nad novými, často neočakavanými zmenami a problémami v živote žien a rodín po páde komunizmu. Z jej stránok sa formou rozhovorov prihovára viacero pozoruhodných osobností. Každý z dvadsiatich rozhovorov v knihe, písaných osemnástimi ženami a tromi mužmi, je jedinečný. Pristupuje k téme z odlišnej perspektívy, niektoré sú v očividnom spore. Hoci sa venuje predovšetkým ženským otázkam, nie je to kniha iba pre ženy. Nie je písaná pre expertky či expertov, nenájdete v nej typológiu feminizmu, ani klasifikáciu ženských hnutí, či najnovšie štatistiky o rozdieloch v dĺžke života žien a mužov, vo vzdelaní, v miere nezamestnanosti, vo výške príjmov či v spôsobe trávenia voľného času. Knižka naopak prináša životné skúsenosti, postrehy a názory, nad ktorými sa oddá zamyslieť. Rozhovory sú neraz ostré, neuhladzujú, niektoré sa netaja frustráciou či pesimizmom. Osobnosti, ktoré sa stretli v knihe, spája starosť o ten istý či podobný problém, ale niektoré z nich rozdeľujú predstavy o ich riešení. Nápad urobiť rozhovory sa zrodil po tom, ako v roku 1999 v knihe Inštitútu pre verejné otázky „Slovensko 1998–1999: Súhrnná správa o stave spoločnosti“ uverejnili štúdiu „Rodová problematika na Slovensku“, kde jedným z autorov bola aj Zora Bútorová. Štúdia poukazovala na problematické aspekty postavenia žien v rodine, práci či politike, o ktorých treba viesť verejnú diskusiu. Pri uvažovaní ako ďalej, autori štúdie pocítili potrebu prizvať k uvažovaniu o rodových otázkach ľudí, ktorí by mu vtlačili pečať zasvätených pozorovaní a na vlastnej koži získaných skutočností. A tak požiadali o rozhovor dvadsať jedinečných osobností, ktoré majú čo povedať. V knižke „Krehká sila“ autorky Zory Bútorovej sa formou rozhovorov vyjadrujú ženy, ktoré sa rodovej problematike venujú buď priamo, a to v intelektuálno-poznávacej, mienkotvornej alebo v poradenskej, organizátorskej či inej prakticko-akčnej rovine, alebo ženy vynikajúce prínosom v iných oblastiach, ktoré však v rozhovoroch uvažujú o svojej životnej dráhe a o svojej dobe aj cez rodovú perspektívu. Do vzorky boli zahrnutí aj traja muži, vnímaví pozorovateľia či odborníci na problémy dnešných žien a rodiny.

Zaradenie do kategórii:

odb »  filozofia »  kritika

Podrobnosti o titule (výrobné údaje):

Vydavateľstvo: Kalligram

Rok vydania: 2001

Vydanie: 1

Počet strán: 408

Formát: 145 x 210

ISBN: 80-88935-21-0

(8088935210)

EAN: 9788088935216

Väzba: mäkká, bez prebalu

Orientačná váha: 516 g

Jazyk: sk