O knihe:

Dokumentácia stavieb, výkresy v stavebníctve, kreslenie stavebných konštrukcií; Modulová koordinácia, typizácia a unifikácia rozmerov vo výstavbe; Konštrukční systémy pozemních staveb; Zvislé nosné a nenosné konštrukcie; Horizontálne nosné konštrukcie; Previsnuté a zavesné konštrukcie; Schody a schodištia; Zakládaní staveb a konštrukční řešení spodní stavby; Hydroizolácie; Industrializované stavebné systémy; Systémy z prostorových jednotek; Kombinované systémy; Konštrukčné zásady navrhovania vysokých budov; Objemové zmeny stavebních materiálů a konstrukcí; Vztah a vzájemné spolupůsobení nosných a nenosných konstrukcí; Dilatační spáry a dilatační celky nosných a nenosných konstrukcí; Podlahy a dlažby; Povrchy stien a stropov; Požiarna bezpečnosť stavieb

Zaradenie do kategórii:

Podrobnosti o titule (výrobné údaje):

Vydavateľstvo: SNTL, Alfa

Rok vydania: 1988

Vydanie: 1

Edícia: Edícia stavebníckej literatúry

Počet strán: 384

Formát: 210 x 295

Väzba: tvrdá, s prebalom

Náklad: 4000 ks

Jazyk: cs, sk