O knihe:

Při rozvíjení argumentace této knihy bude formulován soubor propozic (celkem padesáti). Chci co nejnaléhavěji zdůraznit, že každou z těchto propozic je třeba chápat jako hypotézu pro další empirické zkoumání. V této knize jsou předloženy prima facie důkazy těchto propozic. Z toho ovšem plyne, že každá propozice je v principu vyvratitelná. Můj osobní názor na pravděpodobnost takového vyvrácení se v jednotlivých případech různí. Některé propozice mi připadají velmi dobře podloženy a byl bych velmi překvapen, kdyby byly předloženy důkazy, které je popírají. V jiných případech jsem poněkud nejistý ohledně vitality některých propozic a cítil bych se lépe, kdyby je další poznatky tím či oním způsobem vyjasnily. Jsou zde též předloženy některé propozice, které se mi vůbec nelíbí, takže bych vřele uvítal, kdyby někdo přišel a vyvrátil je. Rozhodně by mělo být jasné, že vše, co je zde navrženo, je hypotetické, otevřené a nedogmatické. Použijeme-li právnickou analogii, připravil jsem "obžalobu" založenou na předložených důkazech, "verdikt" musí být teprve vynesen - zasedající "porotou", kterou tvoří společenství vědců dodržujících pravidla empirického zkoumání.

Podrobnosti o titule (výrobné údaje):

Vydavateľstvo: Archa

Rok vydania: 1993

Počet strán: 296

Formát: 145 x 200

ISBN: 80-7115-042-8

(8071150428)

Väzba: mäkká, bez prebalu

Orientačná váha: 363 g

Jazyk: cs

Originálny názov: The Capitalist Revolution

Preklad: Eva Šimečková, Věra Kuchařová