O knihe:

Štefankovo básnické slovo vychádza z veľmi konkrét neho slovenského dolnozemského kontextu; jeho myšlienkové milieu, rovnako ako jeho ikonické determinanty SÚ Syntézou špecifického duchovného sveta, ktorý sa formoval v takmer tristoročnej existenciálnej a kultúrnej tradícii slovenskej Dolnej zeme. Iba letmé uvedenie základných znakov tohto slovenského dolnozemského kontextu potvrdzuje špecifický, ojedinelý, teda jedinečný charakter sveta, z ktorého sa rodí Štefankova myšlienka i obraz: mýtický sklon bipolárne reflektovať osobnostné založenie slovenského dolnozemca, oscilujúceho medzi vzdorom, či rebelantstvom odísť z domu do sveta v mene akejsi idey, myšlienky, presvedčenia atd. a na stranu druhej vyrovnanosťou, pokojom až fatalizmom v prijímaní rán osudu, či vôle Božej; dalšími znakmi tohto slovenského dolnozemského sveta iste sú fascinácia nekonečnou rovinou, nad ktorou sa dvíha to najväčšie nebo na svete, posvätnosť vo vnímaní práce, založenie v náboženskom a cirkevnom luteranizme, posilnený pocit vnímania národného, slovenského, mýtickej „starej vlasti“ a v neposlednom rade: pocit výnimočnosti, exkluzivity, hovenie si v osobitnom postaveníbyť iný", nepatriť celkom ani tam, ani onam, byt bilingvista a v konečnom dôsledku byť pripravený obut si starootcovské túlavé topánky a vybrať sa na novú cestu do noveho sveta, do Patagónie, brazílskeho pralesa, Clevelandu či hocikde inde na koniec sveta.

Zaradenie do kategórii: